Еро са онога свијета новембар 2012 点击阅读
  • 评论

Еро са онога свијета

новембар 2012

出版日期 / “教育, 教育” / 语言—Serbian / 4页
Обрада наставне јединице "Еро са онога свијета" и увођење појмова МОТИВИ (уводни, динамички, статички) кроз цртање стрипа заснованог на фабули ове приче. 更多
Упознавање ученика са новим појмовима и покушај лакшег памћења кроз сопствене цртеже. 更多
显示标签
已购买! 阅读