Информатика и рачунарство IT 点击阅读
  • 评论

Информатика и рачунарство

IT

出版日期 / “教育” / 语言—Serbian / 6页
Inkscape - How? Quick and easy :-) 更多
Часопис из информатике за креативан рад на часу, са примерима и туторијалима за практичну израду вежби. 更多
显示标签
标签: drawing · tutorial · inkscape · serbian
已购买! 阅读