Росія як поліетнічна імперія 966-8197-06-2 点击阅读
  • 评论

Росія як поліетнічна імперія

966-8197-06-2

出版日期 / “历史, 科学” / 语言—Ukrainian / 363页
Монографія Андреаса Каппелера є першою спробою загального огляду історії поліетнічної Росії. Автор вписує національні проблеми і розпад Радянського Союзу в ширший історичний контекст, розширює уявлення читача про історію Росії, виправляє російськоцентричну оптику й доводить, що поліетнічність є істотною константою російської історії. Основну увагу приділено взаємозв'язку держави та її панівних еліт з населенням неросійських регіонів, пропонується порівняльний аналіз етнічних груп усієї імперії 更多
Капеллер Андеас. Росія як поліетнічна імперія / пер. з нім. Х.Назаркевич. - Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. - 360 с. 更多
显示标签
免费订阅