Як жило славне запорожське низове військо Yak_zhylo_slavne_zaporozhske_nyzove_viisko 点击阅读
  • 评论

Як жило славне запорожське низове військо

Yak_zhylo_slavne_zaporozhske_nyzove_viisko

出版日期 / “历史, 科学” / 语言—Ukrainian / 40页
Український історик, археолог, етнограф, фольклорист, письменник, Д. І. Яворницький у своїх історичних дослідженнях основну увагу приділив історії Запорізької Січі. Одне з таких досліджень – невеличкий нарис «Як жило славне запорожське низове військо». У ньому автор окреслив території, які займали запорожці, змалював устрій війська і воєнне мистецтво, розповів про звичаї, кошти та господарство Січі. Пропоноване третє видання нарису побачило світ у 1918 році в Катеринославі. 更多
Яворницький Д.І. Як жило славне запорожське низове військо / Д.І.Яворницький. – Вид. 3-тє. – Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Мордхілевич, 1918. – 36 с. 更多
显示标签
免费订阅