האטלס הדיגיטלי של איטליה May. 2014 点击阅读
  • 评论

האטלס הדיגיטלי של איטליה

May. 2014

出版日期 / “世界” / 语言—Hebrew / 24页
באטלס דיגיטלי זה תמצאו מפות מגוונות וכמו כן אמצעי מדיה הקשורים לאיטליה. פרויקט זה הוא פרי עבודתם של תלמידי כיתה ה'2 בביה"ס הלל ברמת גן. 更多
פרויקט סיכום של הלמידה על תרבות איטליה. נוצר ע"י תלמידי כיתה ה'2 בהנחייתה של המורה רנטה קיבריטץ ביה"ס הלל- רמת גן- שנת התשע"ד 更多