פמיניזם בספרות הערבית המודרנית מגמת ערבית בית חינוך רמות ים אפריל 2016 点击阅读
  • 评论

פמיניזם בספרות הערבית המודרנית

מגמת ערבית בית חינוך רמות ים אפריל 2016

出版日期 / “教育, 文学” / 语言—Arabic / 13页
בגיליון החודש מופיעים תוצרים יצירתיים של חמש הקבוצות אשר חקרו את נושא הפמיניזם כפי שהוא בא לידי ביטוי בספרות הערבית המודרנית. לצד כל תוצר ניתן לקרוא בעברית ובערבית הסבר מפורט. 更多
עיתון דיגיטלי המכיל תוצרים יצירתיים של תלמידי מגמת ערבית בנושא "פמיניזם בספרות הערבית המודרנית". לצד תמונות התוצרים ניתן לקרוא בערבית ובעברית את נושא העבודה ואת ההסבר לתוצר בשתי השפות. 更多