צופן דה-וינצ'י - ירחון בריאות, ידיעות אחרונות 点击阅读
  • 评论

צופן דה-וינצ'י - ירחון בריאות, ידיעות אחרונות

出版日期 / “健康与健身” / 语言—English / 3页
במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, החל השימוש בדגם חדיש ומתקדם ביותר של הרובוט הרפואי "דה-וינצ'י", שמסייע למנתח לבצע פעולות לפרוסקופיות עדינות ומדויקות מאוד, כולל במקומות שהגישה אליהם מוגבלת. 更多
במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, החל השימוש בדגם חדיש ומתקדם ביותר של הרובוט הרפואי "דה-וינצ'י", שמסייע למנתח לבצע פעולות לפרוסקופיות עדינות ומדויקות מאוד, כולל במקומות שהגישה אליהם מוגבלת. כתבה שפורסמה בירחון בריאות של ידיעות אחרונות. 31.5.16. 更多
免费订阅