קורס עיצוב תיקי עור של אלה קלינגמן - עבודות סיום 1 点击阅读
  • 评论

קורס עיצוב תיקי עור של אלה קלינגמן - עבודות סיום

1

出版日期 / “教育, 爱好” / 语言—Hebrew / 34页
בקטלוג הזה מוצגות עבודות של בוגרי השנים 2016-2018 ניתן לראות את כל השלבים שעבר כל סטודנט במהלך הקורס, מהראשונים ביותר, כגון בחירת העור וקנייתו, ועד לתיקים המוגמרים 更多
בקטלוג הזה מוצגות עבודות של בוגרי השנים 2016-2018 ניתן לראות את כל השלבים שעבר כל סטודנט במהלך הקורס, מהראשונים ביותר, כגון בחירת העור וקנייתו, ועד לתיקים המוגמרים 更多