جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «زندگیِ عیسیٰ مَسیحِ مقدّس» 点击阅读
  • 评论

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«زندگیِ عیسیٰ مَسیحِ مقدّس»

出版日期 / “宗教, 宗教” / 语言—English / 30页
«موضوع کتاب: زندگی عیسی مسیح مقدّس بر اساس کتاب انجیل متیٰ؛» «The life of Jesus: according to Matthew» 更多
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» 更多
显示标签
免费订阅

“ جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”的其他出版物

查看所有出版物