جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «مردی که از طرف خدا فرستاده شد» 点击阅读
  • 评论

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«مردی که از طرف خدا فرستاده شد»

出版日期 / “宗教, 宗教” / 语言—English / 24页
«موضوعِ کتاب: مردی که از طرف خدا فرستاده شد؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتابِ مقدّس، بَر اَساسِ کتابِ لوقا یک و سه و مرقس شش» 更多
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» 更多
显示标签
免费订阅

“جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”的其他期刊

查看所有期刊