جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «وَعدۀ خدا به اِبراھيم» 点击阅读
  • 评论

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«وَعدۀ خدا به اِبراھيم»

出版日期 / “宗教, 宗教” / 语言—English / 27页
«موضوع کتاب: وَعدۀ خدا به اِبراھيم؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتابِ مقدّس بَر اَساسِ کتابِ پیدایش ۲۱ : ۱۱»؛«کشفِ کلامِ تو نور می بَخشد؛ کتابِ مَزمور ۱۱۹ : ۱۳۰» 更多
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» 更多
显示标签
免费订阅

“ جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”的其他出版物

查看所有出版物