ในมัณฑละแห่งศรีจนาศะ ละโว้ /ศรีเทพ /เสมา ในมัณฑละแห่งศรีจนาศะ ละโว้ / ศรีเทพ / เสมา 点击阅读
  • 评论

ในมัณฑละแห่งศรีจนาศะ ละโว้ /ศรีเทพ /เสมา

ในมัณฑละแห่งศรีจนาศะ ละโว้ / ศรีเทพ / เสมา

出版日期 / “历史, 历史” / 语言—Thai / 82页
ร่วมเดินทางศึกษาการมีอยู่ของรัฐศรีจนาศะในเขตชายขอบที่ราบสูงโคราชต่อกับดินแดนภาคกลาง ทำความเข้าใจกลุ่มบ้านเมืองขนาดใหญ่ในรัฐศรีจนาศะที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕ อันเป็นช่วงเวลาอย่างคร่าวๆ ในการมีอยู่ของยุคนี้ ความเป็น “รัฐ” นั้นต่างจากความเป็น “อาณาจักร” การวิเคราะห์รูปแบบทางการเมืองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่าบ้านเมืองแห่งใดเป็นศูนย์กลาง แต่ต้องพิจารณาถึงการศาสนา สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะรูปแบบเฉพาะในความสัมพันธ์แบบแต่งงานหรือกินดองในกลุ่มผู้ปกครอง ที่สามารถเชื่อมบ้านเมืองต่างๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของมัณฑละหรือปริมณฑลของกลุ่มบ้านเมืองรวมสมัยที่ผูกเข้าด้วยกัน 更多
ร่วมเดินทางศึกษาการมีอยู่ของรัฐศรีจนาศะในเขตชายขอบที่ราบสูงโคราชต่อกับดินแดนภาคกลาง ทำความเข้าใจกลุ่มบ้านเมืองขนาดใหญ่ในรัฐศรีจนาศะที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕ อันเป็นช่วงเวลาอย่างคร่าวๆ ในการมีอยู่ของยุคนี้ 更多