Περιοδικό ΕΤΕΚ Ιουλίου 2019 etek235_July19 点击阅读
  • 评论

Περιοδικό ΕΤΕΚ Ιουλίου 2019

etek235_July19

出版日期 / “建筑, 科学” / 语言—Greek / 32页
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6 Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας εδώ και τώρα Του Δρος Γεωργίου Παναγή ΘΕΜΑΤΑ 8 Προβληματισμός ΕΤΕΚ για τις ακυρώσεις των Τοπικών Σχεδίων 8 Το ΕΤΕΚ υπέρ της θεσμοθέτησης μηχανισμού καθορισμού αντιπροσωπευτικού κατώτατου μισθού για μηχανικούς 12 Το ΕΤΕΚ ζητά ανοικτούς διαγωνισμούς αντί σχεδιασμούκατασκευής 13 ΤΕΠΑΚ: Πρωτεύσαντες προπτυχιακοί φοιτητές Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας 更多
Περιοδικό ΕΤΕΚ, Ιουλίου 2019 更多
显示标签
标签: science · engineering · cyprus