Γλωσσικό Υποστηρικτικό Υλικό Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Γλωσσικό Υποστηρικτικό Υλικό Πανεπιστημίου Δυτ 点击阅读
  • 评论

Γλωσσικό Υποστηρικτικό Υλικό Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Γλωσσικό Υποστηρικτικό Υλικό Πανεπιστημίου Δυτ

出版日期 / “教育, 教育” / 语言—Greek / 124页
Σ’ αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει και τον προβληματισμό που αναπτύσσεται συνεισφέρουμε και εμείς καταθέτοντας την άποψη που τείνει να διαμορφωθεί στο Τμήμα μας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και προτείνοντας συγκεκριμένες στρατηγικές για τη γλωσσική εκπαίδευση σε ένα διαπολιτισμικό νηπιαγωγείο στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Η έμφαση στη γλωσσική αγωγή είναι αυταπόδεικτη, καθώς οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ενασχόληση με 更多
Xenios Zeus Erasmus Plus KA2 Project Ελληνικά για πρόσφυγες Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας Από τη θεωρία στην πράξη: Σχεδιάζοντας ένα γλωσσικό μάθημα Διαχείριση διδακτικού υλικού και ανάπτυξη δεξιοτήτων Μαρίνα Κοκκινίδου & Λήδα Τριανταφυλλίδου Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), ΣΝΕΓ, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Μάρτιος 更多
显示标签
标签: language · refugees
免费订阅