Σχολειο της Νέας Ελληνικής  Ελληνικά για πρόσφυγες ΣΝΕΓ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 点击阅读
  • 评论

Σχολειο της Νέας Ελληνικής Ελληνικά για πρόσφυγες

ΣΝΕΓ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

出版日期 / “教育, 教育” / 语言—Greek / 75页
Xenios Zeus Erasmus Plus KA2 Project Ελληνικά για πρόσφυγες Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας Από τη θεωρία στην πράξη: Σχεδιάζοντας ένα γλωσσικό μάθημα Διαχείριση διδακτικού υλικού και ανάπτυξη δεξιοτήτων Μαρίνα Κοκκινίδου & Λήδα Τριανταφυλλίδου Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 更多
Xenios Zeus Erasmus Plus KA2 Project Ελληνικά για πρόσφυγες Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας Από τη θεωρία στην πράξη: Σχεδιάζοντας ένα γλωσσικό μάθημα Διαχείριση διδακτικού υλικού και ανάπτυξη δεξιοτήτων Μαρίνα Κοκκινίδου & Λήδα Τριανταφυλλίδου Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), ΣΝΕΓ, ΑΠΘ 更多
显示标签
免费订阅