Crveni krst Palilula-godišnji izveštaj 2018 CKP-godisnji-izvestaj-2018 点击阅读
  • 评论

Crveni krst Palilula-godišnji izveštaj 2018

CKP-godisnji-izvestaj-2018

出版日期 / “商业” / 语言—Serbian / 51页
Crveni krst je oduvek bio simbol nade za ljude koji suse našli u krizi – mreža humanosti koja pojedincima, porodicama i zajednicama pruža pomoć kako bi se pripremili na krizu, ili kada do krize dođe – kako bi odgovorili na nju i izašli iz nje. Ljudi okupljeni oko Crvenog krsta streme svetu u kojem svaka osoba koja se nađe u krizi može da dobije pomoć koja joj je potrebna. U svemu što radimo u svojim lokalnim zajednicama, svakodnevno promovišemo humane vrednosti i ideju solidarnosti među ljudima. 更多
Crveni krst je oduvek bio simbol nade za ljude koji su se našli u krizi – mreža humanosti koja pojedincima, porodicama i zajednicama pruža pomoć kako bi se pripremili na krizu, ili kada do krize dođe – kako bi odgovorili na nju i izašli iz nje.Ljudi okupljeni oko Crvenog krsta streme svetu u kojem svaka osoba koja se nađe u krizi može da dobije pomoć koja joj je potrebna. U svemu što radimo u svojim lokalnim zajednicama, svakodnevno promovišemo humane vrednosti i ideju solidarnosti među ljudima. 更多
显示标签
已购买! 阅读