Dnevnikyt na edin reklamist I Онлайн издание 点击阅读
  • 评论

Dnevnikyt na edin reklamist I

Онлайн издание

出版日期 / “商业” / 语言—English / 28页
Дневникът на един рекламист I част, Тина Сълчева, F44351 НБУ, Рекламен мениджмънт и визуален брандинг 2013 / 2014г. 更多
显示标签
标签: advertising · diary · nbu