Geleneksel Türk Motifleri Çalışmalarımız Yeni Microsoft Word Belgesi (2) 点击阅读
  • 评论

Geleneksel Türk Motifleri Çalışmalarımız

Yeni Microsoft Word Belgesi (2)

出版日期 / “教育” / 语言—Turkish / 55页
Okulumuzda katıldığımız eTwinning projelerinden ÜLKEMİ SEVİYORUM KÜLTÜREL MİRASIMA SAHİP ÇIKIYORUM kapsamında öğrencilerimizle Türk motifleri etkinliği çalışmalarımız 更多
OKULUMUZDA ETWİNNİNG ÜLKEMİ SEVİYORUM KÜLTÜREL MİRASIMA SAHİP ÇIKIYORUM PROJESİ KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ ÇALIŞMALARIMIZ 更多
显示标签
标签: kilim · çini