I LEARN MATH WİTH FUN / MATH TALES Eğlenerek Matematik Öğreniyorum / I Learn Math Wit 点击阅读
  • 评论

I LEARN MATH WİTH FUN / MATH TALES

Eğlenerek Matematik Öğreniyorum / I Learn Math Wit

出版日期 / “儿童” / 语言—English / 22页
bu e kitap bir proje çıktısıdır. hikaye özgündür ve proje ortakları tarafından yazılmıştır. kitaptaki resimler internetten alınmadır. bu e kitap ticari amaçlı değildir. eğitim amaçlıdır ve ihtiyacı olan herkes kullanabilir. 更多
This e book is a project output. the story is unique and written by the project partners. The pictures in the book are taken from the internet. this ebook is not for commercial purposes. it is for educational purposes and anyone in need can use it.(Bu e kitap bir proje çıktısıdır. hikaye özgündür ve proje ortakları tarafından yazılmıştır. kitaptaki resimler internetten alınmadır. bu e kitap ticari amaçlı değildir. eğitim amaçlıdır ve ihtiyacı olan herkes kullanabilir.) 更多
显示标签
标签: kids · math · etwinning