KADIN FİLOZOFLAR KADIN FİLOZOFLAR 点击阅读
  • 评论

KADIN FİLOZOFLAR

KADIN FİLOZOFLAR

出版日期 / “文学, 艺术” / 语言—English / 16页
Felsefe tarihinde kadın filozoflara ilişkin çalışmalar yok gibidir.Felsefe , filozof kelimesi erkeklere özgü bir kavram tanımlaması gibi görülse de her dönemde düşünceyi aydınlatan kadın filozofları görmekteyiz .Projemizde WEB 2.0 araçlarını kullanarak Felsefe düşünce dünyasına ışık tutmuş kadın filozofları ele alarak öğrencilerimizde kadın filozofların başarıları hakkında farkındalık yaratarak geleceklerine ışık tutmayı hedefledik. 更多
ETWINNING PROJESİ ÇALIŞMALARIMIZ .Projemizde WEB 2.0 araçlarını kullanarak Felsefe düşünce dünyasına ışık tutmuş kadın filozofları ele alarak öğrencilerimizde kadın filozofların başarıları hakkında farkındalık yaratarak geleceklerine ışık tutmayı hedefledik. 更多