Landpark Assisië - Stichting Prisma

Landpark Assisië is in haar ruim 110-jarig bestaan altijd een bron van ontwikkeling geweest. Een plaats waar bijzondere dingen zijn ontdekt en ontwikkeld. Ontwikkelingen die Assisië landelijke bekendheid gaven. We willen hier graag op voortborduren met hetzelfde ambitieniveau.

Landpark Assisie
Landpark Assisië - Stichting Prisma Landpark Assisie
Evaluatie LAb
Landpark Assisië - Stichting Prisma Evaluatie LAb
Een Bron van Ontwikkeling
Landpark Assisië - Stichting Prisma Een Bron van Ontwikkeling