Legehytten Barns nysgjerrighet og lysten til å leke og fantas 点击阅读
  • 评论

Legehytten

Barns nysgjerrighet og lysten til å leke og fantas

出版日期 / “儿童” / 语言—Norwegian / 20页
Rollespill sammen med lekekamerater gir god innlæring og forståelse for hvordan barn kan identifisere seg med voksenverdenen. Hvordan er det å være postbud, ansatt på bensinstasjon eller politi? Grunn 更多
Legehytten rollespill i barnehøyde. Lekehuskonsept i høy kvaliret. Legehytten.dk. Rollespill sammen med lekekamerater gir god innlæring og forståelsefor hvordan barn kan identifisere seg med voksenverdenen. Hvordan er det å være postbud, ansatt på bensinstasjon eller politi? Grunntanken bak å skape Miniby-konsepter er å gi barna mange muligheter for morsom lek. I en Miniby kan de selv skape deres eget univers, og de utvikler både fantasi og ferdigheter. 更多
免费订阅