RNR MAGASIN Rakkestad - Strategisk Næringsplan 点击阅读
  • 评论

RNR MAGASIN

Rakkestad - Strategisk Næringsplan

出版日期 / “商业, 当地” / 语言—Norwegian / 39页
Den strategiske næringsplanen vil gi visjon, sette mål, samt foreslå tiltak som skal bidra til et mer konkurransedyktig næringsliv i årene fremover. Strategisk næringsplan bør rulleres årlig 更多
Næringsnytt fra Rakkestad - Oktober(november utgaven. Les om næringslivet, næringsplanen, kurs og invitasjoner 更多
显示标签
标签: næringsplan

“RNR MAGASIN”的其他期刊

查看所有期刊