SCUE Magazine Số 3 - Năm 2013 点击阅读
  • 评论

SCUE Magazine

Số 3 - Năm 2013

出版日期 / “商业, 商业” / 语言—English / 36页
Một năm nữa lại qua đi, cùng với đó là rất nhiều sự kiện quan trọng đang từng ngày làm thay đổi bức tranh kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Trong năm 2013, kinh tế đất nước dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng có thể nói đã xuất hiện những điểm sáng quý giá, đặt nền móng cho những sự chuyển biến vĩ mô mang tính đột phá hơn trong năm 2014. 更多
Bản tin nội bộ do CLB Chứng khoán Trường Đại học Tp. HCM thực hiện và phát hành. 更多
显示标签
标签: scue · clb

“SCUE Magazine”的其他期刊

查看所有期刊