seatec 2012 点击阅读
  • 评论

seatec

2012

出版日期 / “商业” / 语言—Finnish / 60页
Suomenkielinen seatec-julkaisu on valtakunnallinen meriklusterin lehti, joka sisällöissään osoittaa klusterin laajuuden ja monipuolisuuden. Sen sisältö koostuu ajankohtaisista alusprojekteista ja klusterin yhteisistä asioista. Julkaisu osoittaa, että meriteollisuuden ja siihen liittyvien palvelujen yhteiskunnallinen merkitys on suuri koko maalle. 更多
Seatec on Suomen meriteollisuuden julkaisu, joka ilmestyy kerran vuodessa suomenkielisenä ja kaksi kertaa englanninkielisenä. 更多
免费订阅

“seatec”的其他期刊

查看所有期刊