Armath Camp Armenian Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

Armath Camp

Armenian

Veröffentlicht am in "Ausbildung", Sprache — Armenian. 8 Seiten.
Արմաթ» տեխնոլոգիական ամառային ճամբարը այս տարի կրկին սպասոմ է Սփյոռքի և Հայաստանի պատանիներին: Ճամբարի շրջանակոմ. 1. Պատանիները ջերմ և ստեղծագործական մջավայրոմ մասին կանցկացնեն ամառային տեխնոլոգիական հանգիստ 2. Կբացահայտեն ինժեներական գիտելիքի անհրաժեշտոթյոնը 3. Կոսոմասիրեն ժամանակակից ինժեներոթյան ոլորտն ո կսովորեն ինժեներոթյան հիմոնքներ 4. Մասնակիցների մոտ կզարգանա թիմային աշխատանքի հմտոթյոններ, ինքնորոյնոթյոն, ինքնավստահոթյոն, պատասխանավոթյան, կարգ ո կանոնին հետևելո և փոխօգնության զգացում... Mehr anzeigen
This year “Armath” technological camp is again waiting for Diaspora’s and Armenian youth. Within the frames of the camp: 1. The teenagers will together spend summer technological vacation in a warm and creative atmosphere 2. The need for engineering knowledge will be revealed 3. The participants will explore the field of modern engineering and learn the basics of engineering 4. The participants will develop teamwork skills, self-esteem, self- confidence, responsibility, discipline, and mutual Mehr anzeigen
Tags anzeigen
Tags: technology · camp · summer · uite · armath

Andere Ausgaben von "Armath Camp"

Alle Ausgaben anzeigen