Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

"CC" NGO's Newsletters

April_Newsletter

Veröffentlicht am in "Allgemein", Sprache — English. 10 Seiten.
Տեղեկագրում կարող եք ծանոթանալ «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական հասարակական կազմակերպության գործունեությանը տարբեր ուղղություններով՝ և՛ մասնագիտական ակումբների մասին (քաղաքագիտական, պատմագիտական, տնտեսագիտական, իրավական, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականության), և՛ Ազատ ուսանողների ֆորումի, և՛ բուհական ակումբների, և՛ Կազմակերպության համալրված գրադարանի մասին, ինչպես նաև Քաղաքացիական կրթության դպրոցի մասին: Mehr anzeigen
Tags anzeigen

Andere Publikationen von ""CC" NGO's Newsletters"

Alle Publikationen anzeigen