Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

"CC" NGO's Newsletters

July_Newsletter_Arm

Veröffentlicht am in "Allgemein", Sprache — English. 6 Seiten.
Այս համարում ամփոփված է «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ հուլիս ամսվա ողջ գործունեությունը: Համարում կարող եք գտնել տեղեկություններ Կազմակերպության մասնագիտական ակումբների, Ազատ ուսանողների ֆորումի և այլ ստորաբաժանումների գործունեության մասին: Mehr anzeigen
Այս բաժնում ամփոփված են «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ ամսական տեղեկագրերը, որոնցում ներկայացված է կազմակերպության գործունեության մասին համապարփակ տեղեկատվություն: Mehr anzeigen
Tags anzeigen

Andere Veröffentlichungen von ""CC" NGO's Newsletters"

Alle Veröffentlichungen anzeigen