EC MAGAZINE #JUN Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

EC MAGAZINE

#JUN

Veröffentlicht am in "Ausbildung", Sprache — English. 12 Seiten.
EC MAGAZINE ฉบับเดือนมิถุนายน 2561 ภายในยังคงมีข่าวสารของทางสำนักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ให้ติดตามมากมาย รวมไปถึงหน้าแนะนำสาขาใหม่ บทสัมภาษณ์พิเศษสาขาตราด พร้อมทริคทางภาษาอังกฤษและเกมให้ร่วมเล่นเช่นเคยค่ะ Mehr anzeigen
English Corner Magazine จัดทำเพื่อรวบรวมและแจ้งข่าวสาร รวมถึงความคืบหน้าต่าง ๆ ของสำนักงานใหญ่และสาขาแต่ละสาขา และยังมีทริคทางภาษาอังกฤษ หน้าแนะนำสาขา เกมภาษาอังกฤษ และบทสัมภาษณ์สาขาอีกด้วย Mehr anzeigen
Tags anzeigen