English Through IT & Art ENGLISH-THROUGH-IT Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

English Through IT & Art

ENGLISH-THROUGH-IT

Veröffentlicht am in "Wissenschaft, Web & Computer", Sprache — English. 32 Seiten.
Интердисциплинарен проект: "Учим английски чрез технологии и изкуство". Проектът включва предметите английски език, информационни технологии, изобразително изкуство и музика. Under the Program of Innovative School in 6th grade we develop project-based learning. We in VI b class have developed an interdisciplinary project: "English through Technology and Art". The project includes the subjects: English, Information Technologies, Arts and Music, and ends with an open lesson in February 2019. Mehr anzeigen
Интердисциплинарен проект: "Учим английски чрез технологии и изкуство". Проектът включва предметите английски, информационни технологии, рисуване и музика и ще завърши с открит урок през февруари 2019г. Крайният продукт е виртуална книжка с песни по 9 зададени теми, превърнати в лексикални и граматични упражнения на английски език. Mehr anzeigen
Gekauft! Lesen