Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

Punkstream ONLINE

11/12.2017, 01.2018

Veröffentlicht am in "Andere, Andere", Sprache — Slovak. 100 Seiten.
Moji milí Punkstreameri, po dlhšom čase sa znova vra - ciam k vám, aby som vám odovzdala, spolu s mojimi šikovnými redaktormi, ďalšie číslo nášho alternatívneho online časopisu. Toto číslo je výnimočné tým, že prináša hneď nie koľko reportov z ak cií za posledný štvrťrok - z úžasné ho film - ového festivalu Cinematik, z Comics Salónu či z unikátnej výstavy ľudského te la Body The Exhibition. P.S.: Čaká vás p rekvapenie... už čoskoro. Alex Dawn /šéfredaktorka/ Mehr anzeigen
KOSTENLOSES Abonnement