AMNYTT 1/2017 Click to read
  • Comments

AMNYTT

1/2017

Published on in “, Science”, language — Norwegian. 100 pages.
Ved inngangen til et nytt år blir en rekke analyser og vurderinger av det kommende arbeidsåret publisert. Bilde er ikke entydig. Arbeidsmarkedsetaten og Statistisk Sentralbyrå er ikke helt enige om hvor stor ledigheten er, og hvor raskt den eventuelt vil falle. Målinger av industriens investeringslyst og prognoser for egne resultater viser også varierende tro på 2017. More
Subscribe for FREE

Other publications of “AMNYTT”

View all publications