AMNYTT 7/2023 Click to read
  • Comments

AMNYTT

7/2023

Published on in “, General”, language — Norwegian. 129 pages.
På verdensbasis er det minst 60 kommersielle prosjekter, i forskjellig fase, for fangst og lagring av CO2. Det viser at det er både teknisk og økonomisk mulig å få realisert slike prosjekter. Hvis viljen er der. Norske fagmiljøer har gang på gang vist at hvis viljen er stor nok, evner vi å få frem gode løsninger på utfordrende oppgaver. Sett utenfra kan det være litt vanskelig å se om det er politisk eller økonomisk vilje som mangler for å realisere karbonfangst prosjekter i Norge. More
Show Tags
Subscribe for FREE

Other publications of “AMNYTT”

View all publications