AMNYTT amnytt.no 5/2021 Click to read
  • Comments

AMNYTT amnytt.no

5/2021

Published on in “, Business”, language — Norwegian. 82 pages.
Det skape stort engasjement da FNs klimapanel la frem sin sjette hovedrapport. Mange av reaksjonene var forutsigbare. Men det er helt tydelig at industribedriftene har jobbet med disse spørsmålene en stund. Mange foretak har vurdert inngående hva FNs bærekraftsmål, som består av 17 mål og 169 delmål, betyr. Fler og fler selskaper har enkelte av målene som del av sin forretningsstrategi. More
Subscribe for FREE

Other publications of “AMNYTT amnytt.no”

View all publications