AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 Click to read
  • Comments

AMNYTT AMNYTT.no

6/2022

Published on in “Business, Business”, language — Norwegian. 116 pages.
Sektortenkning i kraftbransjen har påvirket industriens rammebetingelser. I intervju med næringsministeren sa han; – Vi må tenke stort og se helheten i arbeidet vårt. Helhet er ikke betegnende på hvorledes energidepartementet styrte kraftbransjen. Den fikk lov til å optimalisere sin egen virksomhet. Suboptimalisering er sjelden optimalt for helheten. More
Subscribe for FREE

Other publications of “AMNYTT AMNYTT.no”

View all publications