AMNYTT Nr 1 - 2014 Click to read
  • Comments

AMNYTT

Nr 1 - 2014

Published on in “Science, Business”, language — Norwegian. 88 pages.
I AMNYTT 01 2014 behandler vi et bredt spekter av aktuelle temaer; Fra hvordan god regulering sørger for at fjernvarme produseres miljøvennlig til bruk av likestrømsteknologi for å redusere det enorme energiforbruket i datasentraler som tilbyr nettsky tjenester. Vi ser også på hvilke fremtidsplaner noen leverandører har. Sist og langt fra minst viktig omtaler vi behovet for økt satsing på instrumenteringskunnskap. More
Det er behov for en holdningsendring og dugnadsinnsats for instrumenteringsfaget. La oss få en nasjonal dugnad er et viktig tema i denne utgaven. Videre er det oppsummering fra årets viktigste utstilling og et imponerende prosjekt som økte produktiviteten med 35 prosent. Og et vel av andre nyheter. More
Show Tags
Subscribe for FREE

Other issues of “AMNYTT”

View all issues