AMNYTT Nr. 1 - 2016 Click to read
  • Comments

AMNYTT

Nr. 1 - 2016

Published on in “Science”, language — Norwegian. 108 pages.
I den offentlige debatt er det et unisont rop om omstilling av norsk næringsliv. Årsaken er selvsagt reduksjonen av antall sysselsatte i oljesektoren. Så langt er det vanskelig å se forslag til hvorledes omstillingen skal gjennomføres .Et svar er selvsagt snublende nær; landbasert industri må sysselsette flere personer. More
Det er behov for en holdningsendring og dugnadsinnsats for instrumenteringsfaget. La oss få en nasjonal dugnad er et viktig tema i denne utgaven. Videre er det oppsummering fra årets viktigste utstilling og et imponerende prosjekt som økte produktiviteten med 35 prosent. Og et vel av andre nyheter. More
Subscribe for FREE

Other issues of “AMNYTT”

View all issues