AMNYTT Nr 3 - 2014 Click to read
  • Comments

AMNYTT

Nr 3 - 2014

Published on in “Science, Business”, language — Norwegian. 158 pages.
I denne utgaven vier vi den pågående industrielle revolusjon eller evolusjon god plass. Fagmesser endrer seg på grunn av den nye digitale hverdag. Vi oppsummerer Hannover Messen og presenterer ny profil på Eliaden. Flere aktuelle reportasjer har vi også i selvsagt med denne gangen også. More
Det er behov for en holdningsendring og dugnadsinnsats for instrumenteringsfaget. La oss få en nasjonal dugnad er et viktig tema i denne utgaven. Videre er det oppsummering fra årets viktigste utstilling og et imponerende prosjekt som økte produktiviteten med 35 prosent. Og et vel av andre nyheter. More
Subscribe for FREE

Other publications of “AMNYTT”

View all publications