AMNYTT 3/2018 Click to read
  • Comments

AMNYTT

3/2018

Published on in “Science”, language — Norwegian. 123 pages.
Nå er det nødvendig å tenke nytt. Digitalisering gir nye muligheter i hele verdikjeden, og på alle nivåer i bedriften. Alle eksperter og analytikere er samstemte i at det må utvikles nye forettiningsmodeller for å kunne utnytte mulighetene teknologien gir. Det er ledelsens ansvar for å ta tak i denne utfordringen. Bedriftsledelsen må kjenne eget foretaks sterke og svake sider, og også hvilket økosystem man fungerer i. More
Show Tags
Subscribe for FREE

Other publications of “AMNYTT”

View all publications