AMNYTT Nr. 6 2018 Click to read
  • Comments

AMNYTT

Nr. 6 2018

Published on in “Science”, language — Norwegian. 90 pages.
Nå går teknologiutviklingen raskere enn noen gang tidligere i menneskehetens historie. Spørsmålet er om den moralske, skal ikke prøve å definere moral, utviklingen evner å følge med. I mine møter med fagspesialister i industrien har jeg sett at det er stor respekt for enkelt menneske. Det er ikke noe ønske om å utvikle løsninger og teknologier som kan skade medmennesker. More
Det er behov for en holdningsendring og dugnadsinnsats for instrumenteringsfaget. La oss få en nasjonal dugnad er et viktig tema i denne utgaven. Videre er det oppsummering fra årets viktigste utstilling og et imponerende prosjekt som økte produktiviteten med 35 prosent. Og et vel av andre nyheter. More
Subscribe for FREE

Other issues of “AMNYTT”

View all issues