AMNYTT Nr. 6 - Oppdatert Nyutsendelse – 2014 Click to read
  • Comments

AMNYTT

Nr. 6 - Oppdatert Nyutsendelse – 2014

Published on in “Science, Business”, language — Norwegian. 130 pages.
God instrumentering gir operatørene bedre innsikt i prosessen. Resultatet er økt kvalitet. Selv om instrumenteringsfaget nærmest er usynlig er det ikke glemt. More
Det er behov for en holdningsendring og dugnadsinnsats for instrumenteringsfaget. La oss få en nasjonal dugnad er et viktig tema i denne utgaven. Videre er det oppsummering fra årets viktigste utstilling og et imponerende prosjekt som økte produktiviteten med 35 prosent. Og et vel av andre nyheter. More
Subscribe for FREE

Other issues of “AMNYTT”

View all issues