"CC" NGO's Newsletters May_Newsletter Click to read
  • Comments

"CC" NGO's Newsletters

May_Newsletter

Published on in “General”, language — English. 7 pages.
Այս համարում ամփոփված է «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ մայիս ամսվա ողջ գործունեությունը: Համարում կարող եք գտնել տեղեկություններ Կազմակերպության 5 մասնագիտական ակումբների գործունեության մասին: Այս ամիս մենք ունեցել ենք նոր ընդունելություններ ու համալրումներ: More
Այս բաժնում ամփոփված են «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ ամսական տեղեկագրերը, որոնցում ներկայացված է կազմակերպության գործունեության մասին համապարփակ տեղեկատվություն: More
Show Tags

Other issues of “"CC" NGO's Newsletters”

View all issues