Framgang 2, 2018 Click to read
  • Comments

Framgang

2, 2018

Published on in “Lifestyle, Lifestyle”, language — Norwegian. 32 pages.
Framgang kjem ut i posten til alle husstandar i Sunndal og Surnadal kommunar (på Nordmøre i Noreg). Magasinet sitt mål er å presentere ein framgangsrik region med varierte arbeidsplassar og eit breitt fritidstilbod, slik at det er attraktivt å bu her og flytte hit. More
Framgang blir distribuert i posten til alle husstandar i Sunndal og Surnadal kommunar (på Nordmøre, Norge). Magasinet sitt mål er å presentere ein framgangsrik og aktiv region med varierte arbeidsplassar og gode fritidstilbod, slik at det skal vere attraktivt å flytte hit. More

Other publications of “Framgang”

View all publications