Haiku Pismo 31-41 31-nulta-41 Click to read
  • Comments

Haiku Pismo 31-41

31-nulta-41

Published on in “Literary, Literary”, language — Serbian. 48 pages.
U časopisu Haiku Pismo objavljuju se haiku pesme i srodne forme (haibun, senrju, haiga i drugo) domaćih i stranih autora, kao i teorijski članci o haiku poeziji. More
Haiku Pismo je časopis za haiku poeziju. Urednik: Nebojša Simin. Izlazi kvartalno (januar, april, jul, oktobar) More
Show Tags
Tags: magazine · haiku
Subscribe for FREE