Innym Szlakiem. Dec. 2014 Click to read
  • Comments

Innym Szlakiem.

Dec. 2014

Published on in “Vacation, Vacation”, language — Polish. 118 pages.
Szwedzki region południowo-wschodni cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów indywidualnych oraz grup z Polski. Naszym zadaniem było stworzenie ciekawej bazy danych na temat regionu, opartej na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Informacje na temat atrakcji turystycznych regionu zostały wzbogacone o szereg szczegółów przybliżających charakter naszych północnych sąsiadów, których próżno szukać w broszurach. More
Przewodnik po południowo-wschodniej Szwecji "Innym szlakiem" skierowany jest do polskich turystów planujących bliżej poznać dwa sąsiadujące ze sobą regiony Szwecji: Blekinge i Smalandię. Publikacja powstała w ramach projektu Gränsöverskridande Entreprenörsutveckling (Przedsiębiorczość bez granic), realizowanego przez Leader Småland Sydost oraz Leader Blekinge. More