Kaligtasan sa LRT1

Mga paalala para sa inyong kaligtasan mula kay Manix Abrera. #kaligtasansaLRT1 #bettereveryday

Kaligtasan sa LRT1
2
Kaligtasan sa LRT1 2