Mediterrani Reporter Mediterrani Reporter 4 Click to read
  • Comments

Mediterrani Reporter

Mediterrani Reporter 4

Published on in “Education”, language — Catalan. 38 pages.
Dones, per què? Quan vam començar el taller de revista i ràdio els mestres ens van dir que el tema seria DONES. Per què? Ens vam preguntar. Alguns no ho vam entendre, d’altres ho intuíem, però ben prompte totes i tots ens vam adonar que era un tema necessari. More
Mediterrani Reporter, la revista de l'escola mediterrània. Vos presentem, Mediterrani Reporter, la revista de l'escola la mediterrània. Aquesta és el primer número de la revista oficial de l'escola. és el resultat d'un dels diferents tallers que realitza l'escola en el seu projecte: llegim el món. Exactament del taller de revista i ràdio. En aquesta han participat el primer grup d'alumnes de l'escola que han treballat de manera internivell, des de infantil 3 anys fins a sisè.......... More

Other issues of “Mediterrani Reporter”

View all issues