Min Drift og Vedlikehold 1/2020 Click to read
  • Comments

Min Drift og Vedlikehold

1/2020

Published on in “Science, Business”, language — Norwegian. 52 pages.
Bærekraftig industri I vår kontakt med bedrifter har vi registrert et økt engasjement for bærekraftig utvikling. Det gjelder både i produserende industri og på leverandør siden. Equinor har fått størst oppmerksomhet med sin målsetting om å ha nærmest null utslipp av CO2 i 2050. Selskapet er allerede industriledende når det gjelder å produsere med lave CO2-utslipp i olje- og gassproduksjonsbransjen. Men det er ikke bare Equinor som har ambisiøse mål. More
Show Tags
Subscribe for FREE

Other publications of “Min Drift og Vedlikehold”

View all publications