Min Drift & Vedlikehold 1/2024 Click to read
  • Comments

Min Drift & Vedlikehold

1/2024

Published on in “Business”, language — Norwegian. 61 pages.
Interessen rundt kunstig intelligens (KI) er stor. Ledende leverandører publiserer i jevn strøm nye løsninger hvor kunstig intelligens er benyttet i liten eller stor utstrekning. Leverandører i fagfelt som tradisjonelt har samarbeidet med vedlikehold i industrien utvikler løsninger som forsterker dette samarbeidet. Under høstens mest dominerende fagmesse innen automatisering ble en rekke preventive vedlikeholdsløsninger presentert More
Subscribe for FREE

Other publications of “Min Drift & Vedlikehold”

View all publications