Min Drift & Vedlikehold 3/2023 Click to read
  • Comments

Min Drift & Vedlikehold

3/2023

Published on in “Business, Business”, language — Norwegian. 51 pages.
Uansett hvor avansert teknologi som blir tatt i bruk ligger suksessfaktoren i hvordan menneske samarbeider med teknologien og med hverandre. Samarbeid er et stikkord som blir sentralt i fremtiden. Det gjør også endringsvillighet. Endringsledelse vil bli like viktig som teknologiledelse. Teknologi er uten verdi hvis fagfolkene ikke følger og utnytter mulighetene som tilbys. More
Subscribe for FREE

Other publications of “Min Drift & Vedlikehold”

View all publications